Begravningsbyrån

Läkaren, som konstaterar dödsfallet, skickar ett dödsbevis till Skattemyndigheten (folkbokföringen). Det kan ta 2-4 dagar innan dödsfallet är registrerat hos myndigheten.

En anhörig kan, omedelbart efter att läkaren konstaterat dödsfallet och om polis inte tillkallats, kontakta en begravningsbyrå. De allra flesta har en jourtelefon och står till tjänst dygnet runt. Begravningsbyrån hämtar den avlidne i hemmet och transporterar denne till bårhuset.

Måste man kontakta en begravningsbyrå? Nej, man får göra allting själv om det görs på rätt sätt och vad som är rätt regleras i lagstiftning (Begravningslag 1990:1144). I Sverige är det ovanligt att anhöriga tar hand om den avlidne under tiden före begravningen. I länder där man begraver sina döda inom ett dygn är det däremot vanligt.

Meny