Vad kostar en begravning?

Det varierar mycket utifrån de val du gör och önskemål som den avlidne kanske hade. Olika former av transporter och deras längd är en stor del av kostnaden. Vi går igenom de olika alternativen tillsammans och med hänsyn till dina val, gör vi alltid en kostnadskalkyl tillsammans som du sedan får godkänna. Varje enskild del i uppdraget specificeras tydligt så att du kan känna dig trygg med kalkylen. Moms ingår alltid i våra prisförslag.

Vi ordnar med alla begravningar – allt från den enklaste som är direktkremering till en mer omfattande och ett större avsked. Alla former är lika vanliga i dag och alla kan göras lika värdiga.

Du behöver inte komma till kontoret om du inte vill eller orkar. Jag besöker dig gärna i hemmet om du vill.

Vad kostar en begravning? Omkring 20 000 kronor om man väljer det enkla alternativet och då ingår byråns arvode, bisättningstransport, representant i kyrka/kapell eller annan lokal (borgerlig begravning), kista (grå eller brun, modell ”Vila”) och en enkel kistdekoration samt en minnesbok.

Kostnad tillkommer för eventuell bårhämtning i hemmet, på äldreboende eller på annan ort.

Kostnader tillkommer också för annons, programblad, solist, förtäring på minnesstund, urna, gravsten mm. Mycket av detta är det normalt att man väljer och då blir snittpriset för en ”normal begravning” ca. 30 000 kronor.

Vad är en bisättningstransport?

Vi hämtar den utvalda kistan och kör till bårhuset i Värnamo där vi tar hand om den avlidna, och klär denne i egna kläder eller svepdräkt och bäddar ner henne/honom i kistan med täcke, kudde och eventuella personliga tillhörigheter. Sedan utför vi transporten till lokalen där ceremonin ska äga rum.

Grundarvode

I grundarvodet ingår:

 • Kundmöte där vi går igenom uppdraget.
 • Tillgänglighet på telefon dygnet runt.
 • Kontakt med myndigheter och församling för dödsfallsanmälan.
 • Intygsbegäran och släktutredning.
 • Kontakt med kyrkogårdsförvaltning, bokning av lokal.
 • Beställning av officiant och organist.
 • Beställning av eventuell gravöppning.
 • Hjälp med utformning av eventuell dödsannons.
 • Administration av anmälan till minnesstund.
 • Planering av begravningsbil, transporter & eventuella bärare.
 • Förmedling av förtäring, cateringkontrakt.
 • Beställning av blommor, bokning av sång och/eller musik, beställning av taxi.
 • Beställning av tryckta programkort.
 • Beställning av tackannons i tidning.
 • En minnesbok från ceremonin.
 • Betalning av utlägg, leverantörsfakturor, totalansvar & kvalitetskontroll.

Har du några specialönskemål? Tveka inte att framföra dem till oss. Vi är vana att lösa det mesta.

Representant vid begravning

Som representant vid begravningen ansvarar jag för allt praktiskt före, under och efter ceremonin.

Förberedelsearbetet utgör kontroll av kista, utplacering av dekorationer, dokumentation av texter från blommor med band eller kort. Avstämning med präst, officiant, organist, musiker, vaktmästare och övriga medverkande. Arbetet med att utforma en minnesbok efter ceremonin. En minnesbok ingår i grundavgiften. Extra minnesböcker kostar 600 kronor per styck.

I de fall det blir extra tidsåtgång (vi meddelar orsak) debiteras den med 950 kronor per timme.

Personligt avsked

Öppen kista på sjukhuset eller i kapell med mig som representant 950 kronor.

Vem betalar?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.
Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid.

Saknar dödsboet tillgångar kan anhörig söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.

Meny