När någon dör hemma

Dödsfall kan vara väntade eller oväntade. Vid ett dödsfall i hemmet ska man kontakta larmcentralen (tel. 112) och där får man hjälp med vidare åtgärder. Larmcentralen skickar antingen sjukvårdspersonal och/eller polis.

Sjukvårdspersonal kan avgöra att personen är död och kallar jourhavande läkare till platsen. Läkaren skriver ut en dödsattest.

I en del fall kallar sjukvårdspersonalen även polis, som tillsammans med läkaren kan avgöra att dödsfallet är naturligt och inte behöver utredas vidare av polisen.
Om du, som har upptäckt dödsfallet, är en anhörig, förväntas du meddela övriga anhöriga. Om du inte är anhörig, är det polisen som meddelar anhöriga om dödsfallet.

Meny