Transporter enligt behov & önskemål

Vi utför alla slags transporter som de anhöriga önskar och behöver. I Sverige och utomlands.

Vanligtvis betalar dödsboet den kostnaden, men det kan förekomma att landstinget betalar, minus en självrisk, om dödsfallet sker på annan ort vid en ev. remiss.

Ibland önskas en urntransport med urnsättning i en annan församling än den som den avlidna var medlem i. Den transporten bekostas också av dödsboet.

Välkommen att kontakta oss för information om priser och hur vi ska gå tillväga.

Kontakta oss via telefon / sms / e-post eller genom att fylla i formuläret under fliken ”Kontakt”.

Meny